Kajkanten

Havsnära Brf Styrbord ställer krav på infästningarna

Som en del av projektet ”Kajkanten” i Limhamn byggs nu första etappen, Brf Styrbord, i en havsnära miljö som utmanar infästningarna. I denna miljö med aggressivt klimat, hög luftfuktighet och kustområde med höga saltnivåer som ger upphov till dynamiska och termiska laster samt korrosionspåverkan krävs hög korrosionsresistans för att undvika utmattning.

Fasadbeklädnaden består av skifferskivor och de svarta hattprofilerna fästs i underkonstruktionssystemet med den borrande byggplåtskruven EJOT JT3 med tätningsbricka. Skruven är tillverkad i austenitiskt rostfritt stål för att klara den tuffa miljön. Fasadbeklädnaden i skiffer innebär minimalt underhåll, lång hållbarhet och lägre kostnader än exempelvis vissa fabricerade material. Med flera fördelar ser vi skiffer allt mer och mer i kommande byggprojekt. När Brf Styrbord är färdigställt kommer fasaden bestå av 3500 m2 skiffer. Skiffern är levererad av Nordskiffer som är systerföretag till Stenentreprenader i Hässleholm, en av landets största entreprenörer inom natursten.