• Reportage
  • Posted
  • Read 326 times

CROSSFIX® monteras på Lyckeskolan i Kinna

Det innovativa underkonstruktionssystemet CROSSFIX® gör premiär på den svenska marknaden. Systemet är utvecklat med fokus på minskad värmeförlust samt förbättrade U-värden. Det passar därför utmärkt med sin energieffektivitet för Lyckeskolan i Kinna, som också är först ut i Sverige med att få systemet installerat.

Den ockragula fasaden med paneler från Ruukki lyser upp kvällstid och skapar en trygg miljö i omgivningen. Kassetterna är monterade mot CROSSFIX® underkonstruktionssystem som ger både horisontella och/eller vertikala stödprofiler, i detta fall användes vertikala. 

100% rostfritt stål - Den första underkonstruktionen helt i rostfritt stål. Reducerar systemets värmeförluster påtagligt. Konsolerna erbjuds i både materialkvaliteterna A2 samt A4.

Horisontell och vertikal stödprofil - Underbyggnadssystemet för bakre ventilerade fasader revolutionerar marknaden: kan användas för horisontella och vertikala stödprofiler.

Energieffektivt
- Värmeledningsförmågan (U) hos rostfritt stål är ca 13 W/m2k medan aluminium är 160 till 220 W/m2k. Av det skälet kan CROSSFIX® ge starkt förbättrade U-värden med samma isolertjocklek, vilket även leder till sänkta uppvärmningskostnader och mindre CO2 utsläpp-bra för miljön.

Möjliggör större boyta – Till följd av att värmeledningsförmågan, U-värdet, är lägre för rostfritt stål än t.ex. aluminium, så klarar man kravet på U-värdet med tunnare isolertjocklek, vilket möjliggör större boyta utan att behöva större byggyta och på så vis spar man värdefull markyta.

Miljösystem - CROSSFIX® är bland annat godkänt enligt internationella miljösystemet LEED och tyska Passivhaus Institut (ph A) och har en EPD.

Systemet installeras allt oftare både på både svenska och europeiska marknaden. År 2020 vann CROSSFIX® Product Detail Award för att vara ett innovativt system i kombination med att bidra till arkitektonisk frihet.

Läs mer om CrossFix här https://ejot.se/crossfix-system
eller här https://www.ejot-crossfix.com/en/