Reportage

CROSSFIX® monteras på Lyckeskolan i Kinna

Det innovativa underkonstruktionssystemet CROSSFIX® gör premiär på den svenska marknaden. Systemet är utvecklat med fokus på minskad värmeförlust samt förbättrade U-värden. Det passar därför utmärkt med sin energieffektivitet för Lyckeskolan i Kinna, som också är först ut i Sverige med att få systemet installerat.

Den ockragula fasaden med paneler från Ruukki lyser upp kvällstid och skapar en trygg miljö i omgivningen. Kassetterna är monterade mot CROSSFIX® underkonstruktionssystem som ger både horisontella och/eller vertikala stödprofiler, i detta fall användes vertikala. 

100% rostfritt stål - Den första underkonstruktionen helt i rostfritt stål. Reducerar systemets värmeförluster påtagligt. Konsolerna erbjuds i både materialkvaliteterna A2 samt A4.

Horisontell och vertikal stödprofil - Underbyggnadssystemet för bakre ventilerade fasader revolutionerar marknaden: kan användas för horisontella och vertikala stödprofiler.

Energieffektivt
- Värmeledningsförmågan (U) hos rostfritt stål är ca 13 W/m2k medan aluminium är 160 till 220 W/m2k. Av det skälet kan CROSSFIX® ge starkt förbättrade U-värden med samma isolertjocklek, vilket även leder till sänkta uppvärmningskostnader och mindre CO2 utsläpp-bra för miljön.

Möjliggör större boyta – Till följd av att värmeledningsförmågan, U-värdet, är lägre för rostfritt stål än t.ex. aluminium, så klarar man kravet på U-värdet med tunnare isolertjocklek, vilket möjliggör större boyta utan att behöva större byggyta och på så vis spar man värdefull markyta.

Miljösystem - CROSSFIX® är bland annat godkänt enligt internationella miljösystemet LEED och tyska Passivhaus Institut (ph A) och har en EPD.

Systemet installeras allt oftare både på både svenska och europeiska marknaden. År 2020 vann CROSSFIX® Product Detail Award för att vara ett innovativt system i kombination med att bidra till arkitektonisk frihet.

Läs mer om CrossFix här https://ejot.se/crossfix-system
eller här https://www.ejot-crossfix.com/en/

 

  

Unikt bostadshus på Möllevången i Lund

I det attraktiva området Möllevången i Lund byggs det för fullt. Bostadshuset Landsdomaren förväntas stå klart innan årsskiftet. Byggnaden är fördelad på 5000m2 och totalt nio våningar. Läget är alldeles intill hotellet Djingis Kahn som har samma ägare, Fidali AB. Som helhetsleverantör är Optimera Lund med från start till slut och kan därför följa byggprocessen, leverera material i god tid inför varje steg och finnas som stöd vid val av material.

Redan år 2011 började idén växa fram om ett niovåningshus i området som nu blir till verklighet. Etableringen har dröjt av flera anledningar. Bland annat har planprocessen dragit ut på tiden då det varit ett stort antal yttranden med många synpunkter. När projekteringen väl kom igång har det gått undan. Bygget har pågått i ca 1 år och är minst sagt unikt i dess konstruktion. Huset består av 21x21m fyrkanter där de två nedersta står ovanpå varandra, därefter roteras fyrkanterna ett halvt varv. Konstruktionen är platsgjuten och ytorna är synliga. Betongen är förseglad med en dammbindare som skapa en permanent hård och slitstark yta.

Kontakten mellan Optimera Lund och Kickos AB upprättades egentligen i ett annat projekt, nämligen byggnationen av enheten Optimera Lund. Efter detta projekt inleddes en relation och höghuset är förhoppningsvis det första i ett led av flera projekt framöver.

”Det här projektet hade inte varit möjligt vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt utan den samverkan som vi har med Optimera Lund. Nyckeln till framgång har varit samarbete, dialog, öppenhet och extrem transparens genom hela projektet.” säger Michael Holmqvist, Projektchef på Kickos AB.

För att tillgodose Kickos behov av material har Optimera en container på plats. Ca två gånger i veckan besöker Niclas Öijeberg, säljare på Optimera, containern för att inventera, stämma av åtgång, leveranser och behov. Det som inte går åt tas tillbaka i ett återköp. Regelbunden påfyllnad och fakturering sker under hela byggprocessen. I containern lagras framförallt infästning, verktyg, arbetshandskar och andra förnödenheter. Totalt på projektet är det tre personer från Optimera. Niclas är experten på infästning och har regelbunden kontakt med EJOT som är huvudleverantör till Optimera.

Eftersom infästning behövs under hela byggprocessen är det viktigt att ha en regelbunden dialog med entreprenören gällande vad som ska fästas, hur det ska fästas och vad infästningen kommer utsättas för. På så vis kan Niclas rekommendera infästningar för respektive applikation. EJOT bistår med ett brett utbud av infästning inom skivinfästning, träinfästning, betonginfästning, isolerinfästning, kemisk infästning och mycket mer. Jörgen Edvinstam är ansvarig för skivmaterial, isolering samt stålreglar och Mats Edvinstam bidrar med sin kompetens inom kök, badrum, dörrar, listverk, golv med mera.

”Detta är vårt första stora projekt i Lund och det är därför extra roligt att vara med i det. Kontakten är riktigt bra och vi visar hur hög vår servicenivå är. Förhoppningsvis resulterar detta till fler framtida projekt” säger Niclas Öijeberg, säljare på Optimera Lund.

Projektet följer tidsplanen och niovåningshuset förväntas stå klart under Q3/Q4 2021. Nyckeln till hög leveransprecision är regelbunden kontakt med entreprenören, god relation och en inblick i projektplanen. På detta vis kan avrop ske regelbundet och bidra till att tidsplanen hålls.

 

Om projektet
9 våningar
5000 m2
Klart Q3/Q4 2021
Arkitekt LIPINSKI Architects
Byggentreprenör Kickos AB
Beställare Fidali AB
Bilder i reportaget Lipinski Arcitects / Optimera
Reportage av: EJOT Sverige AB

 

 

Omtyckt arkitektur med Thermowood, Lillys Kvarter i Hässelby

Med en målsättning att bygga mer hållbart, för ökat umgänge och bättre social samvaro har Lillys kvarter i Hässelby villastad vuxit fram. Kirsh+Dereka arkitekter har haft fokus på att lägenheterna ska tilltala så många som möjligt, därför varierar utbudet från mindre tvåor till generösa femmor med två balkonger. Svepande exteriör design med träpanel på fasaden samt hållbarhetstänk med låg energiförbrukning och gemensamma ytor är vad som utmärker Lillys kvarter.

Nya akutvårdsmottagningen vid Danderyds sjukhus

Ett mycket uppmärksammat projekt är Akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus i Stockholm. Ett av de största akutsjukhusen i Sverige som under den senaste tiden har strukturerats om och ingår i den så kallade ”Framtidsplanen”. LW AB har varit en stor del av projektet där företaget har projekterat, tillverkat och monterat byggnadens klimatskal. Detta innefattar fasadkassetter, balkongbeklädnader, samtliga fönster och glaspartier samt takbeläggning med isolering och sedum. LW AB har valt EJOT som leverantör för samtliga infästningar under projektets gång.

Havsnära Brf Styrbord ställer krav på infästningarna

Som en del av projektet ”Kajkanten” i Limhamn byggs nu första etappen, Brf Styrbord, i en havsnära miljö som utmanar infästningarna. I denna miljö med aggressivt klimat, hög luftfuktighet och kustområde med höga saltnivåer som ger upphov till dynamiska och termiska laster samt korrosionspåverkan krävs hög korrosionsresistans för att undvika utmattning.

Fasadbeklädnaden består av skifferskivor och de svarta hattprofilerna fästs i underkonstruktionssystemet med den borrande byggplåtskruven EJOT JT3 med tätningsbricka. Skruven är tillverkad i austenitiskt rostfritt stål för att klara den tuffa miljön. Fasadbeklädnaden i skiffer innebär minimalt underhåll, lång hållbarhet och lägre kostnader än exempelvis vissa fabricerade material. Med flera fördelar ser vi skiffer allt mer och mer i kommande byggprojekt. När Brf Styrbord är färdigställt kommer fasaden bestå av 3500 m2 skiffer. Skiffern är levererad av Nordskiffer som är systerföretag till Stenentreprenader i Hässleholm, en av landets största entreprenörer inom natursten.