Reportage

Omtyckt arkitektur med Thermowood, Lillys Kvarter i Hässelby

Med en målsättning att bygga mer hållbart, för ökat umgänge och bättre social samvaro har Lillys kvarter i Hässelby villastad vuxit fram. Kirsh+Dereka arkitekter har haft fokus på att lägenheterna ska tilltala så många som möjligt, därför varierar utbudet från mindre tvåor till generösa femmor med två balkonger. Svepande exteriör design med träpanel på fasaden samt hållbarhetstänk med låg energiförbrukning och gemensamma ytor är vad som utmärker Lillys kvarter.

Nya akutvårdsmottagningen vid Danderyds sjukhus

Ett mycket uppmärksammat projekt är Akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus i Stockholm. Ett av de största akutsjukhusen i Sverige som under den senaste tiden har strukturerats om och ingår i den så kallade ”Framtidsplanen”. LW AB har varit en stor del av projektet där företaget har projekterat, tillverkat och monterat byggnadens klimatskal. Detta innefattar fasadkassetter, balkongbeklädnader, samtliga fönster och glaspartier samt takbeläggning med isolering och sedum. LW AB har valt EJOT som leverantör för samtliga infästningar under projektets gång.

Havsnära Brf Styrbord ställer krav på infästningarna

Som en del av projektet ”Kajkanten” i Limhamn byggs nu första etappen, Brf Styrbord, i en havsnära miljö som utmanar infästningarna. I denna miljö med aggressivt klimat, hög luftfuktighet och kustområde med höga saltnivåer som ger upphov till dynamiska och termiska laster samt korrosionspåverkan krävs hög korrosionsresistans för att undvika utmattning.

Fasadbeklädnaden består av skifferskivor och de svarta hattprofilerna fästs i underkonstruktionssystemet med den borrande byggplåtskruven EJOT JT3 med tätningsbricka. Skruven är tillverkad i austenitiskt rostfritt stål för att klara den tuffa miljön. Fasadbeklädnaden i skiffer innebär minimalt underhåll, lång hållbarhet och lägre kostnader än exempelvis vissa fabricerade material. Med flera fördelar ser vi skiffer allt mer och mer i kommande byggprojekt. När Brf Styrbord är färdigställt kommer fasaden bestå av 3500 m2 skiffer. Skiffern är levererad av Nordskiffer som är systerföretag till Stenentreprenader i Hässleholm, en av landets största entreprenörer inom natursten.