Har du PONDUS®? Vi har skruven

PONDUS® används för att sammanfoga och armera trä på enklare sätt utan att behöva använda yttre spikbleck, skruvbleck eller beslag. Tekniken förbättrar både lastförmåga, säkerhet och estetik i konstruktioner och ger lösningar som är tidseffektiva.

Starkare, snabbare, snyggare

PONDUS® från EJOT har funnits på marknaden i cirka fem år och har nu uppdaterats med tx-drive, grundprincipen och ständig utveckling har resulterat i en familj av skruvar som är framtagna för att sammankoppla träkonstruktioner, montera ihop och armera trä på enklare sätt. Skruvarna har en slät gängfri midja och en gänga på varje sida med sinsemellan olika stigningar. Vilket gör att när skruven monteras sammanpressas konstruktionen. På så sätt klarar konstruktionen både tryck- drag- och tvärlaster bättre jämfört med konventionell förskruvning och spik eftersom PONDUS® monteras dragen i lastriktningen. 

Ytterligare en fördel med PONDUS® är att till skillnad från en traditionell skruv kan den ta betydligt större last då den får grepp i respektive virkesdel. Skruven har även ett smalare huvud än en vanlig skruv vilket gör att den kan skruvas så långt in som önskas för dolt montage. Tekniken får estetiska fördelar då man slipper beslag och synliga skruvhuvuden utanpå konstruktionen.

Två PONDUS® träskruvar ersätter ett byggbeslag och 16 skruvar. Anledningen är att den unika Powergängan drar ihop virket och gör konstruktionen urstark. Den intressanta aspekten är att det tar 10 sekunder att applicera två pondus och 90 sekunder med byggbeslaget. Att det blir snyggare utan byggbeslag och infälld skalle på träskruven får du på köpet.

  • Konstruktionsskruv Pondus®
    Korrosivitetsklass C4, för användning utomhus
  • Trallskruv Pondus®
    Korrosivitetsklass C4, för användning utomhus
  • Trallskruv Pondus®
    Korrosivitetsklass C5, rostfritt stål A4, för användning utomhus

Powergänga - drar ihop virket
Powergängan består av en gänga med olika gängstigningar på skruvens över och underdel. Det gör att virket dras samman med full kraft och skapar en unik friktion mellan den primära och sekundära regeln. Skillnader mot traditionella träskruvar är att det är gängan och friktionen mellan träreglarna som tar kraften, och inte skallen, vilket också gör att det inte kan uppstå glapp när trä rör sig i framtiden.

Torpedospets greppar direkt
Unik, vass, och snabbt greppande spets ger snabb och säker montagestart med garanterat lågt indrivningsmoment detta ger bättre ergonomi och sliter mindre på axlar, armbågar och handleder. Vid montering av trä uppkommer lätt sprickor i materialet. Ett sätt att förhindra detta är att förborra ett hål för varje skruv, en bra men tidskrävande metod. PONDUS® med torpedospets innebär att arbetsmomentet med förborrning i de allra flesta fall kan uteslutas och skruven direktmonteras.

CE-märkning
CE-märket innebär att varan uppfyller de säkerhetskrav som finns och hjälper dig att välja säkra produkter. CE-märket betyder att tillverkaren eller tillverkarens representant lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produktgruppen. PONDUS® har i de tillämpliga dimensionerna 6,5 & 8,2 genomgått provning och bestått d
essa vid RISE. Skruven kan därför med trygghet användas i ett oändligt antal olika tillämpningar.