Crossfix Underkonstruktionssystem för ventilerade fasader

Underkonstruktionssystem för ventilerade fasader. Crossfix är det nya underbyggnadssystemet för bakre ventilerade fasader revolutionerar marknaden.

Det nya underbyggnadssystemet för bakre ventilerade fasader revolutionerar marknaden: CROSSFIX är den första understrukturen av 100% rostfritt stål som kan användas för horisontella och vertikala stödprofiler. Detta ökar flexibiliteten, förenklar montering och sparar värdefulla tids- och lagerkostnader. CROSSFIX är tillverkad av 100% rostfritt stål och reducerar systemets värmeöverföring tydligt. 

 

  • Ökad effektivitet
  • 100% rostfritt stål
  • Energieffektivitet: Förbättrat U-värde
  • Horisontell och vertikal montering
  • Certifierat för Passivhus
  • Kostnadseffektivt

När man gör beräkningar för underkonstruktioner till fasader rekommenderas att man använder material med låg värmeledningsförmåga för att förhindra bildandet av termiska broar. Värmeledningsförmågan hos rostfritt stål är ca 13 W/mK medan aluminium är 160 till 220 W/mk. Därför kan EJOT uppnå starkt förbättrade U-värden med samma isoleringstjocklek.

Isotermer
En lågtemperaturbrygga i CROSSFIX-systemet gör det möjligt att uppnå en nästan fungerande rumstemperatur på väggytan, vilket minskar risken för mögel och kall luftfall.